وجود گاوصندوق در طلافروشی ها مهم و ضروری است که طلا فروشان به خوبی اهمیت آن را می دانند. در واقع بدون گاوصندوق نمی تواند فعالیت کند. اما بودن گاوصندوق جهت رفع تکلیف نیست بلکه فقط به جهت مسائل ایمنی است که بسیار اهمیت دارد. در چندین سال قبل گاوصندوق های طلا فروشان به شکلی بود که باید همه روزه و با هر شیفت کاریشان طلاها را از ویترین جمع آوری و به داخل گاوصندوق گذاشته و با شروع کار مجددا برداشته و داخل ویترین چیدمان می بایست کرد که این عمل بسیار وقت گیر و باعث استهلاک قابها یا حتی طلاها می شد و همیشه در هنگام شروع و پایان کار احساس خطر می کردند. جدا از این موارد با توجه به محدودیت فضا نمی توانستند گاوصندوق را در ابعاد بزرگی سفارش دهند.

اما در سالهای اخیر با ورود گاوصندوقهای آسانسوری استقبال از این مدل ها افزایش پیدا کرد چراکه دیگر نیازی به اتلاف انرژی و اتلاف زمان نیست. شما طلاها را یکبار چیدمان می کنید و فقط با یک ریموت طلاها را از دید خارج و یا به ویترین می آورید. بدون آنکه خطری شما را تهدید کند.

گاوصندوق نسوز آرکا با چندین سال سابقه درتولید از پیشگامان در تولید این نوع گاوصندوق ها می باشد.