امروزه  تولید کنندگان گاوصندوق های نسوز نسبت به سال های قبل تعدد بیشتری پیدا کرده اند در نتیجه گاوصندوق های بیشتری تولید می گردد جدا از تولید داخل، متاسفانه تعدادی از صندوق ها از کشورهای دیگر به صورت قانونی و یا غیرقانونی وارد کشور می شود کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، امارات و ترکیه  و ...

تولید و وارد شدن تعداد زیاد گاوصندوق نشان دهنده افزایش نیاز مردم به گاوصندوق است البته طبق آمار، هرساله تعداد زیادی گاوصندوق به کشورهای دیگر صادر می گردد که بخشی از صندوق های صادراتی توسط شرکت گاوصندوق نسوز آرکا انجام گرفته اما با توجه به شرایط کشور سهم کمی از صادرات گاوصندوق به خود اختصاص داده این در حالی  است که هنوز بسیاری از خانه ها و شرکت ها مجهز به گاوصندوق نیستند تولید ظرفیت زیادی از گاوصندوق در کشور لازم هست اما کافی نیست چرا که اگر تقاضا برای گاوصندوق برای جاهایی که هنوز تصمیم برای خرید نگرفتن، باشد ظرفیت تولید باید چند برابر گردد در نتیجه به همان اندازه نیروی کار و انرژی لازم هست که قطعا برسرکار آمدن بسیاری از افراد و کاهش آمار بیکاری را در پی خواهد داشت. چرا که گاوصندوق از نیازهای اساسی همه افراد محسوب می گردد چون نیاز به امنیت از نیازهای اساسی جامعه است. در نتیجه وجود گاوصندوق در تمام منازل و شرکت ها همچون بانک ها و طلافروشان لازم و ضروری است و اگر هنوز اقدام به خرید گاوصندوق نکرده اید از همین الان اقدام کنید.

در صورتی که اگر هر خانه ای با توجه به نیازشان اقدام به خرید کنند و تقاضا از سمت آن ها به بازار برسد ظرفیت تولید باید به چندبرابر وضعیت فعلی برسد.