• اشیاء قیمتی و باارزش 
 • سند وسایل نقلیه های شخصی تان و کلید یدک آن ها
 • کپی اسناد قانونی مهم و باارزش مثل وکالت نامه
 • وصیت نامه و اسناد قانونی سرپرستی به جهت دسترسی سریعتر و راحت تر از صندوق امانات بانک
 • مدارک و دفترچه بیمه جهت استفاده از مزایای آن ها بایستی به آسانی قابل دسترس باشند
 • یک سری مدارک مربوط به وام ها ، اقساط ، بدهی ها و پرداخت ها
 • مقداری پول نقد برای مواقع ضروری یا اطلاعات و اسناد مربوط به اوراق مشارکت ، سرمایه گذاری ها ، طرح های بازنشستگی ، حساب های بانکی و...
 • اطلاعات و کلید مربوط به صندوق امانات بانک
 • عکس های خانوادگی و شخصی که بهصورت چاپی یا دیجیتالی روی سخت افزار نگه داری می کنید برای حفظ همیشگی و دایمی آن ها
 • شماره تماس و اطلاعات پزشک خانوادگی ، سابقه بیماری و داروهای احتمالی که مصرف می کنید یا به آن ها حساسیت دارید
 • مدارک شناسایی و پاسپورت ها
 • سند بیمه اموال و اطلاعات کارگزاری بیمه عامل . اگر خانه شما دچار حریق و آسیب دیدگی شود شما به این اسناد بیمه جهت دریافت خسارت نیاز دارید